Zgłoszenie drużyny/ uczestnika do Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej/ Participant's application to the Charity Beach Volleyball Tournament

Data/Date:
04.08.2022

Lokalizacja/Location:
Klub Monta
ulica/ street Gen. Mariusza Zaruskiego 12,
00-468 Warszawa/Warsaw

Zapisy do/ Applications to:
............

Nazwa firmy/Company name

Imię i nazwisko kapitana/ Full name of team captain

Numer telefonu kapitana drużyny/ Telephone numer of team captain

Gracz 2 - imię i nazwisko/ Player 2 - full name

Gracz 3 - imię i nazwisko/ Player 3 - full name

Gracz 4 - imię i nazwisko/ Player 4 - full name

Gracz rezerwowy 1 - imię i nazwisko/ Bench warmer 1 - full name

Gracz rezerwowy 2 - imię i nazwisko/ Bench warmer 2 - full name

Gracz rezerwowy 3 - imię i nazwisko/ Bench warmer 3 - full name

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej

Zapoznałem/am się.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że wszyscy zawodnicy turnieju spełniają warunki uczestnictwa określone
w oświadczeniu (obowiązek przesłania oświadczeń podpisanych przez każdego gracza na adres roksana@topevent.pl do dnia …)

Zapoznałem/am się.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zapisów/ The registration form

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza jest Top Event Mariusz Krawczyk, ul. Kolska 9b/41, 01-045 Warszawa, NIP: 739-289-00-72, biuro@topevent.pl.
Dane przetwarzamy w celu realizacji zadań lub usług, do których odnosi się formularz (w zależności od rodzaju formularza może to być w szczególności: zawarcie i wykonanie umowy na realizację usług, udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie czy też przedstawienie oferty). Firma zgłaszająca uczestników do Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej dysponuje zgodami osób zgłaszanych do uczestnictwa w turnieju na przekazanie ich danych firmie Top Event Mariusz Krawczyk, ul. Kolska 9b/41, 01-045 Warszawa, NIP: 739-289-00-72, biuro@topevent.pl. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. adresu e-mail, numeru telefonu), możemy przetwarzać dane osobowe również w tym celu.

 

Mają Państwo m.in. prawo dostępu i otrzymania kopii swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wszelkie pytania w sprawie danych osobowych prosimy kierować do naszego inspektora ochrony danych (IOD) na adres: biuro@topevent.pl

Pod tym adresem wkrótce pojawią się informacje dotyczące przebiegu Turnieju i Imprezy.